109. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

+ Drodzy Przyjaciele! W niedzielę 24 września 2023 r. przeżywamy 109. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Papież Franciszek w okolicznościowym Orędziu przywołuje słowa Pana Jezusa z Ewangelii według św. Mateusza: „Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a  odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25, 35-36). Ojciec Święty dodaje: Te słowa brzmią jak nieustanna przestroga, by w migrancie rozpoznawać nie tylko brata lub siostrę w potrzebie, ale samego Chrystusa, pukającego do naszych drzwi. 

W minionym roku otrzymaliśmy okazję, aby doświadczyć bardzo dosłownie tego niezwykłego spotkania. Przez naszą wschodnią granicę przetoczyły się miliony uchodźców, którzy uciekali ze swoich domów przed grozą wojny. Wielu z nas usłyszało to pukanie i rozpoznało Chrystusa. Uczyniliśmy to nie tylko indywidualnie, ale również we wspólnotach naszych rodzin, ruchów i  stowarzyszeń, parafii oraz archidiecezji.

Jedną z prób odpowiedzi na to niezwykłe przychodzenie Chrystusa, w tysiącach ludzi ubogich, było powołanie Fundacji Duszpasterskiej Troski o Rodzinę. Jej zadaniem jest między innymi pomoc dla rodzin, które w związku z wojną na Ukrainie, znalazły się na terenie naszego kraju. Od momentu agresji rosyjskiej na naszych sąsiadów zaczęliśmy pomoc w  tymczasowych punktach recepcyjnych. Z biegiem czasu tworzyliśmy własne ośrodki pomocy dla uchodźców. Do tej pory znalazło w nich wsparcie ponad 1709 osób (776 rodzin). Ludziom tym udzieliliśmy więcej niż 90 tysięcy noclegów. Wydaliśmy około ćwierć miliona posiłków. Średni czas pobytu jednej osoby w  naszych ośrodkach to 52 dni. W  ostatnim miesiącu przyjęliśmy około 40 nowych osób. W tej chwili pod naszą opieką znajduje się dziennie około 120 ludzi. Są to głównie matki z dziećmi oraz osoby starsze i niepełnosprawne, którym trudno odnaleźć się samodzielnie w ciężkiej sytuacji życiowej. Potrzebujemy dla nich żywności, środków higienicznych, środków czystości oraz funduszy na opłacenie rachunków. Obecnie przygotowujemy się do otwarcia domu przy ulicy Fryderyka Chopina 1 w  Przemyślu, gdzie do niedawna Zgromadzenie Sług Jezusa prowadziło bursę szkolną dla dziewcząt. Natomiast ponad sto lat temu, u progu swojej działalności, przyjmowało uchodźców w czasie I Wojny Światowej.

Podobne wpisy